Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Ankieta dotycząca aktualnego stanu MOF Malbork - Sztum

Miło nam poinformować, iż w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum 2030+, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych. Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat obecnej kondycji naszego subregionu, jak i pomysłów oraz rekomendacji dotyczących przyszłych planów i działań.

Strategia to ważny dokument pozwalający na optymalne zaplanowanie kierunków lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych zintegrowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania.

Aby przygotowywany dokument odpowiadał na potrzeby mieszkańców, a wynikające z niego działania i projekty mogły zostać przeprowadzone w sposób efektywny, niezbędna jest dla nas Państwa opinia.

Zachęcamy Państwa do włączenia się do tego procesu poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej, która znajduje się tutaj https://forms.gle/Qaf8b9LSJRy7A5k59. Ankietę w wersji elektronicznej mogą Państwo wypełnić do dnia 10 lipca 2022 roku.

Ankietę w wersji PDF mogą Państwo pobrać tutaj. Do dnia 10 lipca 2022 roku, wypełnione ankiety mogą Państwo przesłać pocztą elektroniczną na adres: mof@um.malbork.pl, drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Malborka, ul. Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta:

  • Urzędu Miasta w Malborku,
  • Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie,
  • Urzędu Miasta i Gminie w Nowym Stawie,
  • Urzędu Gminy w Starym Polu,
  • Urzędu Gminy w Miłoradzu,
  • Starostwa Powiatowego w Sztumie,
  • Starostwa Powiatowego w Malborku.
Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski