Przejdź do treści

Aktualności - Powiat Malborski

Informacja dotycząca Związku Powiatów Polskich

Starostwo Powiatowe w Malborku ma przyjemność poinformować, iż podczas XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich Starosta Malborski Mirosław Czapla został wybrany na Przedstawiciela ZPP przy Zespole ds. Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej oraz zgodnie z Regulaminem Prac Komisji.

Działalność KWRiST to głównie wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy przedstawicielami rządu, a przedstawicielami gmin, miast, powiatów i województw, dotyczących zagadnień ustrojowych. Komisja ta rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

 Informacja w wersji pdf.

Link do strony Misto Malbork
Tło

Powiat Malborski