Porady prawne mieszkańcom Powiatu Malborskiego udzielane są:

  • telefonicznie,
  • osobiście.

Pomoc prawna (interwencje i wystąpienia do przedsiębiorców w sprawach konsumenckich) udzielana jest na podstawie wniosku o udzielenie pomocy konsumenckiej wniesionego na piśmie przez konsumenta.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62