baner26.jpg

16 października 2018 roku w sali konferencyjnej Rady Powiatu Malborskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Mirosław Czapla wręczył 21 nauczycielom szkół ponadpodstawowych swoją nagrodę. Przekazał też listy gratulacyjne dla wyróżnionych Medalami za Długoletnią Służbę, Komisji Edukacji Narodowej i Nagrodą Pomorskiego Kuratora Oświaty.

W uroczystości uczestniczyli: Bogdan Kułakowski – Przewodniczący Rady Powiatu, Waldemar Lamkowski – Wicestarosta, Piotr Szwedowski – członek Zarządu, Marek Rukat – Radny Rady Powiatu Malborskiego i Bogumiła Luterek – Sekretarz Powiatu. Wszystkim wyróżnionym gratulacje złożyli obecni na uroczystości goście Starosty Powiatu Malborskiego. Gratulacje otrzymała także nominowana do tytułu „Nauczyciela Pomorza” Katarzyna Kruszewska - nauczycielka języka polskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku. Dołączyła do grona dziesięciu najlepszych pedagogów. Spośród Nich zostanie wyłonionych pięciu nauczycieli. Jeden otrzyma tytuł „Nauczyciela Pomorza Roku 2018", statuetkę i nagrodę pieniężną, a pozostali wyróżnienia i również nagrody pieniężne. Finał odbędzie się 19 października w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

W dniu 12 października 2018 roku na uroczystości Pomorskiego Kuratora Oświaty wręczono odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrody Kuratora. Wśród nich są:

Magdalena Blum - Olęcka

Nauczycielka historii II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku
otrzymała Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Emilia Zygadlińska

Nauczycielka chemii II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku
otrzymała Medal Brązowy za Długoletnią Służbę


Medal Komisji Edukacji Narodowej
otrzymali:

dr Anna Stachurska

Nauczycielka języka polskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

Tomasz Kardasz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

Magdalena Sawaniewska

Nauczycielka i wychowawca Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku

Katarzyna Chrobak

Nauczycielka zespołu edukacyjno-wychowawczego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Marii Grzegorzewskiej w Malborku

Marlena Smoter-Zdziebłowska

Nauczycielka języka polskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Malborku

Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty otrzymała

Agnieszka Tkaczyk

Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie I Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza w Malborku

Nagrody Starosty Malborskiego otrzymali:

 1. ANNA BOGUMIŁA MOLENDA – nauczycielka matematyki I LO
 2. MAŁGORZATA RADECKA – nauczycielka języka polskiego I LO
 3. MARIA DOROTA SEIBERT – nauczycielka zajęć artystycznych I LO
 4. ELŻBIETA SZURYŃSKA – nauczycielka języka niemieckiego w II LO
 5. ANNA STASZYŃSKA - nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze w II LO
 6. JOANNA KATARZYNA JENCZELEWSKA – nauczycielka języka polskiego w ZSP Nr 3
 7. KATARZYNA BEATA ADAMKOWSKA – nauczycielka języka polskiego w ZSP Nr 3
 8. MARIOLA RADUSZEWSKA – nauczycielka języka polskiego w ZSP nr 4
 9. TADEUSZ KOWALKOWSKI – nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa i wojskowości w ZSP nr 4
 10. HALINA KUS – nauczycielka przedmiotów o kierunku mechanicznym i wychowawca w internacie ZSP nr 4
 11. GRZEGORZ NAKLICKI- nauczyciel wychowania fizycznego i wicedyrektor ZSP nr 4
 12. MAGDALENA FITURSKA – nauczyciel – psycholog w SOSW im. Marii Grzegorzewskiej
 13. KATARZYNA MENDAK – nauczycielka geografii i zespołów edukacyjno-wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym SOSW im. Marii Grzegorzewskiej
 14. BARBARA JASKULSKA – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie SOSW im. Marii Grzegorzewskiej
 15. MAŁGORZATA KORNA – nauczycielka wczesnego wspomagania rozwoju SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
 16. JUSTYNA PIŁAT – nauczycielka języka polskiego i wicedyrektor MOW nr 1
 17. REMIGIUSZ STANKIEWICZ – nauczyciel i wychowawca MOW nr 1
 18. EWELINA SZYMECZKO – SZEWCZYK – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 19. ADAM   PIEKACZ – nauczyciel praktycznej nauki zawodu Centrum Edukacji Zawodowej
 20. JANUSZ BOROWSKI – nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Centrum Edukacji Zawodowej
 21. JOANNA BUDZYŃSKA – SYCZ – nauczycielka Powiatowego Ogniska Plastycznego

Na zakończenie uroczystości dyrektorom placówek Starosta Malborski przekazał komplet szczególnych wydawnictw z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości do biblioteki szkolnej, które ukazały się z inicjatywy Związku Powiatów Polskich.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62