baner16.jpg

Miesiąc kwiecień ma kolor niebieski, który jest symbolem solidarności i wsparcia osób z autyzmem oraz ich rodzin. 2 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Autyzmu ustanowiony w 2007 roku przez ONZ. W tym dniu o 19.30 - przy malborskim muzeum miasta Malborka, odbył się happening z tej okazji zorganizowany przez nauczycieli i rodziców wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

Pomogli przyjaciele ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się – założonym przez rodziców podopiecznych placówki. Swoją cegiełkę dołożyli Starosta Malborski i Burmistrz Miasta Malborka i członkowie Zespołu Amber Chant, którzy wykonali krótki koncert.
Obecny na spotkaniu Waldemar Lamkowski – Wicestarosta podziękował za wsparcie i działania na rzecz wychowanków malborskiego Ośrodka, który jest jednym z wiodących w województwie pomorskim. Powstał dzięki Rodzicom.To szczególny dzień, który jest jednym z wielu działań integracyjnych nauczycieli i rodziców ze społecznością lokalną. Poprzez swoją obecność przybliżają istotę autyzmu i potrzeby ich dzieci. Mogą liczyć na wsparcie i pomoc nie tylko najbliższych, ale i mieszkańców Malborka. Zrozumieć autyzm to proces niełatwy, ale potrzebny nam wszystkim.6 kwietnia zapraszamy mieszkańców Malborka na IV Piknik Biegowy i Marsz Nordic Walking „Dla Autyzmu” – Centrum Aktywnego Wypoczynku ul. Parkowa 3 w Malborku. Zapisy: elektronicznezapisy.pl
Malborski Ośrodek powstał w 1997 roku z inicjatywy rodziców dzieci autystycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się.Jest placówką publiczną, która przeżywa ciągły rozwój, zarówno od strony dydaktycznej, jak i bogatej bazy materialnej, zapewniając tym samym wysoki poziom podejmowanych działań, umożliwiających wszechstronny rozwój każdego wychowanka. Pod swoją opieką ma dzieci objęte stałą terapią w placówce, a także dzieci objęte doraźną pomocą w Punkcie Konsultacyjnym oraz w Zespole Wczesnego Wspomagania działającym przy ośrodku. Wszechstronną pomoc otrzymują tu wszyscy rodzice i ich dzieci posiadające diagnozę autyzmu, dzieci z podejrzeniem zaburzeń autystycznych lub z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Celem tych spotkań jest ustalenie kierunku terapii oraz wspieranie rodziców w ich codziennej pracy wychowawczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62