baner9.jpg

W sobotę 13 kwietnia - od 10 do 13, w ramach dni otwartych popularnego malborskiego technika i warsztatów szkolnych, odbył się piknik edukacyjny w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku. Nauczyciele Centrum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 zaprosili rodziców, pracodawców i młodzież na spotkanie w swoich pracowniach.

Można było poznać specyfikę praktycznej nauki zawodu, ofertę kształcenia i prezentacje. Przyjechali zainteresowani z Kwidzyna, Tczewa, Sztumu i szkół podstawowych powiatu malborskiego i miasta Malborka. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Do udziału w pikniku zaproszono przedstawicieli firmy elektronicznej „Jabil” z Kwidzyna. Szkoła nawiązała współpracę, która pozwoli na praktyki w tym nowoczesnym zakładzie. Były także pokazy i prelekcje dla młodzieży uczniów klasy policyjnej i wojskowej. Jak na pikniku częstowano grochówką i żurkiem, kiełbaską z grilla. Specjały przygotowali uczniowie – przyszli kucharze. To była udana promocja kształcenia zawodowego.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62