baner32.jpg

W dniu 18 kwietnia (czwartek) 2019 roku odbyło się VII posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej pod przewodnictwem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Tematyka posiedzenia była poświęcona nauczycielom i zachodzącym zmianom w oświacie.

O kondycji zawodowej pomorskiego nauczyciela swój raport z badań przedstawili dr Maciej Dębski i dr Marcin Boryczko z Uniwersytetu Gdańskiego. O sytuacji nauczyciela w świetle zmian mówiła dr Tomasik Agnieszka z XV Liceum Ogólnokształcącego. Franciszek Potulski – były Wiceminister Edukacji Narodowej i poseł na Sejm RP, przedstawił aspekty finansowe wdrażania reformy oświaty. O zawiłościach i trudnościach wprowadzania zmian w kształceniu zawodowym swoją opinią podzieliła się Teresa Szakiel – zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W toku dyskusji między innymi Katarzyna Hall – b. Minister Edukacji Narodowej zwróciła się do nauczycieli, aby podjąć merytoryczna dyskusję nad aktualną propozycją podstawy programowej; Elżbieta Markowska – Prezes Zarządu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego podziękowała za wsparcie i przeprosiła za trudności, które wynikły z sytuacji strajkowej. Zwróciła się do Marszałka Województwa Pomorskiego o przeprowadzenie w naszym województwie Pomorskiego Okrągłego Stołu na temat edukacji.

Pomorska Rada Oświatowa przyjęła jednomyślnie uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego strajku nauczycieli. Członkowie Rady sprzeciwiają się deprawacji zawodu nauczyciela i apeluje do rządu o jak najszybsze porozumienie z reprezentujących strajkujących związkami zawodowymi. Zwraca się także z podziękowaniami do rodziców, którzy z dużym zrozumieniem odnoszą się do postulatów nauczycieli i oraz wspierają ich protest.

W posiedzeniu uczestniczył Stanisław Sumowski dyrektor Wydziału Edukacji w imieniu Starosty Malborskiego i Jan Stawicki – dyrektor ZSP nr 3 w Malborku, reprezentujący dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w Pomorskiej Radzie Oświatowej.

Loading...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62