baner35.jpg

Poszukiwany partner do projektu w ramach programu Europa dla Obywateli przez Fundację Jesus Abandonado. Termin składania aplikacji mija 24 maja br.

Projekt ma na celu podnoszenie świadomości w sprawie sytuacji ludzi bezdomnych.

W razie zainteresowania partnerstwem, należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za projekt ze strony hiszpańskiej: consuelo.garcia@eurovertice.eu, tel. +34 968 277 845.

Fundacja Jesús Abandonado, znane stowarzyszenie zajmujące się bezdomnymi w regionie Murcia w Hiszpanii, poszukuje partnerów do opracowania projektu w ramach PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI - Część 2: Demokratyczne zaangażowanie i obywatelskie uczestnictwo.

Projekt przyczyni się do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat sytuacji osób bezdomnych i innych wrażliwych grup oraz zachęci obywateli do uczestnictwa na poziomie UE poprzez rozwijanie ich zrozumienia polityki UE dotyczącej dialogu międzykulturowego i integracji społecznej. Aby osiągnąć ten cel, konieczna jest wspólna praca, od poziomu lokalnego do europejskiego, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zaangażowanie obywatelskie w stymulowanie debat i refleksji w celu zaproponowania praktycznych rozwiązań poprzez współpracę.

Profil partnerów: Instytucje zajmujące się bezdomnymi, Organizacje pozarządowe, Publiczne władze lokalne i regionalne zajmujące się włączeniem społecznym, dialogiem międzykulturowym itp., Uniwersytety, Organizacje reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, Instytucje kulturalne i edukacyjne.

Przedłużony termin składania wniosków do programu „Decydujesz, pomagamy”! do 13 maja godz. 17.00!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń w programie „Decydujesz, pomagamy” został przedłużony do 13 maja 2019 r. do godziny 17.00.

To ostatnia szansa na podjęcie walki o granty o łącznej puli 1 125 000 złotych!

Program „Decydujesz, pomagamy” jest realnym wsparciem dla wszystkich aktywnych mieszkańców, którzy mają szansę zdobyć granty o wartości 5 000, 3 000 lub 1 000 zł i pozytywnie wpłynąć na swoją okolicę!

Jeśli macie jakiekolwiek problemy ze złożeniem wniosku zachęcamy do kontaktu z naszym Biurem Programu:

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

e-mail: pomagamy@stocznia.org.pl, telefon: 22 100 55 93.

Formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.tesco.pl/pomagamy  aktywny będzie do 13 maja 2019 roku do godziny 17.00..

Zachęcamy do składania wniosków!

Biuro Programu „Decydujesz, pomagamy”

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczństwa Obywatelskiego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Partnerstwo dla Wolontariatu w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Program będzie rozwijał środowisko wolontariackie w Polsce i wdrażał rozwiązania ułatwiające oraz zachęcające obywateli do systematycznego i długoterminowego angażowania się w wolontariat. Poszukujemy Partnerów, którzy przystąpią do Programu i wraz z zespołem Korpusu Solidarności zrealizują działania prowadzące do usprawnienia i upowszechnienia wolontariatu długoterminowego w Polsce.  Konkurs ma na celu wyłonienie 16 partnerów (po 1 z każdego województwa), którzy będą wspierać realizację Programu i otrzymają dotację na realizację działań adresowanych do grup prowadzących działania wolontariackie, w tym: wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu. Ofertę konkursową kierujemy do organizacji pozarządowych zorientowanych w organizowaniu wolontariatu. W złożonych ofertach oceniać będziemy przede wszystkim: doświadczenie Wnioskodawców, możliwości i potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji. W ramach składanego wniosku możliwe jest tworzenie grup partnerskich. Przewidywany czas realizacji działań przez partnerów planowany jest od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

Nabór wniosków trwa od 29.04.2019 do 20.05.2019 do godz. 14:00. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji, w formie elektronicznej pod adresem: https://generator.niw.gov.pl//

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Konkursu oraz Regulaminem i potrzebną dokumentacją.

 W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: telefonicznego: Infolinia pod numerem +48 885 221 530 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 15:00; 📧 mailowego: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie i kontaktu.

Zespół Programu Korpus Solidarności

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62