Podczas Sesji Rady Powiatu Malborskiego dnia 12.06.2018 r. wręczono Nagrody Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski.

Nagroda Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski przyznawana jest w kategorii najlepszy absolwent liceum ogólnokształcące oraz najlepszy absolwent technikum. Funkcjonuje również Nagroda Specjalna dla absolwenta liceum lub technikum, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,00 i posiada szczególne osiągnięcia na szczeblu krajowym bądź międzynarodowym. Nagrodę może otrzymać jeden, najlepszy absolwent w każdej kategorii.

Czytaj więcej...

9 maja 2018 roku był dniem wyjątkowym nie tylko dla historii Europy, ale również dla działania naszej szkoły - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 , wszystkich zaroszonych szkół ponadgimnazjalnych z Malborka oraz całej społeczności lokalnej. Wyjątkowość tego dnia dla naszej szkoły związana była z podsumowaniem realizowanego przez szkołę programu „Szkoła –Ambasador Parlamentu Europejskiego” ( EPAS) oraz realizacją projektu w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego „Junior’ (MBOJ) - „Dzień Europy dziedzictwo kulturowe oczami młodych”.

Czytaj więcej...

Uczniowie ZSP nr 3 w Malborku wzięli udział w konkursie ,,Razem do zawodu” w ramach projektu ,,Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Organizatorem konkursu była Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza z siedzibą w Gdańsku.

Celem głównym konkursu zawodowego było wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionu w obszarach odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom rynku pracy poprzez przygotowanie kompetentnych kadr na rynek pracy, a także poprawa zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych, podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim, promocja szkolnictwa zawodowego.

Czytaj więcej...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62