baner9.jpg

tel. 55 646 0 438
e-mail: os@powiat.malbork.pl

Wydział Środowiska i Rolnictwa zajmuje się realizacją zadań dotyczących gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa śródlądowego i rolnictwa.

Struktura organizacyjna wydziału:

Beata Zakrzewska – p.o. Dyrektor Wydziału
tel. 55 646 04 35, pok. 203
e-mail: b.zakrzewska@powiat.malbork.pl

Joanna Popławska – Inspektor
tel. 55 646 04 37, pok. 202
e-mail: j.poplawska@powiat.malbork.pl
 - gospodarka odpadami
 - leśnictwo
 - łowiectwo
 - ochrona powietrza
 - pozwolenia zintegrowane

Anna Kubera-Sobczak – Podinspektor
tel. 55 646 04 37, pok. 202
e-mail: a.kubera@powiat.malbork.pl
- ochrona zwierząt (rejestr zwierząt egzotycznych)
- ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi
- edukacja ekologiczna
- ochrona przyrody

Piotr Januszkiewicz - Podispektor
tel. 55 646 04 38, pok. 201
e-mail: p.januszkiewicz@powiat.malbork.pl 
- gospodarka wodna
- edukacja ekologiczna
- karty wędkarskie
- rejestracja łodzi
- geologia

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62