baner17.jpg

Starosta Malborski zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”.

Opracowywany Program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego. Program ten określa zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu, zgłaszania uwag, opinii i propozycji. Projekt Programu dostępny jest:
• na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Malborku,
• na stronie Starostwa Powiatowego w Malborku: www.powiat.malbork.pl – zakładka NGO,
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Malborku www.bip.powiat.malbork.pl (zakładka – STOWARZYSZENIA).
Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie do 7 października 2015 roku w Wydziale Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Malborku lub nadesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: p.pawlikowska@powiat.malbork.pl lub pisemnie na adres: pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork.

Ponadto informujemy, że w dniu 7 października 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi.
W programie spotkania przewiduje się omówienie projektu ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” oraz zasady powoływania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych.

 

Loading...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62