baner32.jpg

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku brał udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.Celem konkursu jest zwiększenie aktywności szkół w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

W okresie od 30 września 2016 r. do 17 marca 2017 r. społeczność ZSP nr 3 wykonała dziewięć zadań przewidzianych regulaminem konkursu, które dotyczyły bieżącej działalności szkoły oraz zadania dodatkowe. W ramach tych zadań zorganizowano m.in. spotkania uczniów z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy oraz z przedstawicielami SKOKu Stefczyka. Uczniowie mieli okazje otrzymać informacje dotyczące wymagań płynących ze strony rynku pracy oraz zapoznać się z wybranymi instytucjami, które funkcjonują w lokalnym otoczeniu szkoły m.in. zorganizowano wizytę w Urzędzie Skarbowym w Malborku.

Uczniowie z klas ekonomicznych mogli zapoznać się ze strukturą organizacyjną jednostki oraz dodatkowo zostali przeszkoleni w wypełnianiu formularzy PIT-37. Poza tym organizowane były wyjazdy dla uczniów szkoły do pracodawców na terenie kraju. Kolejne działanie dotyczyło udziału uczniów w konkursach, dzięki którym nabyli nowe umiejętności zawodowe i jednocześnie łączyły wiedzę z rozrywką.

Duże znaczenie w rozwoju ucznia miało doradztwo edukacyjno- zawodowe realizowane w szkole na spotkaniach z doradcą zawodowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na temat kompetencji istotnych w poszukiwaniu pracy. Dodatkowo poruszanymi tematami były aktywne szukanie pracy, rozwijanie swoich zainteresowań zawodowych oraz ewentualne wskazówki, jak pokierować swoją karierą po ukończeniu technikum. Uczniowie zainspirowani tematami dotyczącymi aktualnej sytuacji na rynku pracy podjęli się rozeznania, jak wygląda zapotrzebowanie na pracę w ich zawodach. Okazało się, że w większości zawodów, w których kształci uczniów nasza szkoła, ciągle niezbędni są fachowcy na naszym lokalnym rynku. Dodatkowo, na zajęciach został przeprowadzony sondaż na temat predyspozycji pożądanych przez pracodawców. Chętni uczniowie wykonali plakaty i prace publicystyczne, które będą wykorzystane na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości.

Coroczną tradycją szkoły jest organizowanie Dnia Otwartego dla uczniów gimnazjów . W tym roku Dni Otwarte oprócz tradycyjnej formy realizowane są m.in. poprzez cykl spotkań zorganizowanych dla uczniów klasy informatycznej Gimnazjum w Nowym Stawie nad którą szkoła sprawuje opiekę patronacką. Szkoła wzięła pod opiekę najzdolniejszych uczniów, aby już dziś mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania pod okiem nauczycieli i uczniów naszej szkoły wykorzystując realizowane przez szkołę innowacje dotyczące programowania oraz e-sportu i tworzenia gier komputerowych.

Dzięki dotychczasowemu dorobkowi szkoły oraz działaniom w ramach konkursu szkoła otrzymała tytuł „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy”.

Szkolnymi opiekunami konkursu byli nauczyciele: Magdalena Demakowska, Beata Zych oraz Katarzyna Matejuk.

Ładowanie ...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62