baner13.jpg

Podczas Sesji Rady Powiatu Malborskiego dnia 12.06.2017 r. wręczono Nagrody Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski.

Nagroda Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski przyznawana jest w kategorii najlepszy absolwent liceum ogólnokształcące oraz najlepszy absolwent technikum. Funkcjonuje również Nagroda Specjalna dla absolwenta liceum lub technikum, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,00 i posiada szczególne osiągnięcia na szczeblu krajowym bądź międzynarodowym. Nagrodę może otrzymać jeden, najlepszy absolwent w każdej kategorii.

Kandydata do nagrody nominuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę:

 • średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z wyróżnieniem (co najmniej 4,75),
 • uczestnictwo i osiągnięcia na konkursach i olimpiadach przedmiotowych przez cały okres uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej (etap powiatowy, wojewódzki, rejonowy, ogólnopolski, międzynarodowy),
 • zaangażowanie w życie społeczne szkoły, miasta, powiatu, regionu, województwa, kraju.

Nagrodę przyznaje Kapituła Wyróżnień Absolwentów. Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 1 000 zł dla jednego absolwenta w danej kategorii.
W tym roku do Nagrody Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski nominowanych zostało 11 uczniów z 4 szkół:

 • W kategorii liceum ogólnokształcące:
 1. Justyna Okrucińska – I LO w Malborku,
 2. Marlena Janczuk – I LO w Malborku,
 3. Adrian Mechut – I LO w Malborku,
 4. Sikora Michalina– II LO w Malborku,
 5. Jakub Pęczek – II LO w Malborku,
 6. Robert Krauze – II LO w w Malborku,
 • W kategorii technikum:
 1. Mateusz Sokolnikcki - ZSP Nr 3 w Malborku,
 2. Mikołaj Kocięda - ZSP Nr 3 w Malborku,
 3. Tomasz Grzechowiak - ZSP Nr 4 w Malborku,
 • W kategorii Nagroda Specjalna:
 1. Szymon Majcher – ZSP Nr 3 w Malborku,
 2. Mateusz Wudarczyk - ZSP Nr 4 w Malborku.

Po zweryfikowaniu wniosków i przeliczeniu punktacji decyzją Kapituły w roku szkolnym 2016/2017 Nagrodę Starosty Malborskiego otrzymali:

 • w kategorii najlepszy absolwent liceum ogólnokształcącego – Robert Krauze – II Liceum Ogólnokształcące
 • w kategorii najlepszy absolwent technikum – Tomasz Grzechowiak – Technikum Nr 2
 • Nagrodę Specjalną za szczególne osiągnięcia – Mateusz Wudarczyk - Technikum Nr 2

Pozostałe osoby otrzymały list gratulacyjny oraz talon o wartości 100 zł na zakup wybranych nagród w sklepie Empik.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62