baner1.jpg

Utworzenie jednosalowego bloku operacyjnego, budowa łącznika między budynkami szpitala czy montaż windy zewnętrznej, to tylko niektóre z założeń projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum”.

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji to 3.850.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych -3.272.500 zł (85%). Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w środę – 2 sierpnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku.

Projekt obejmuje szpital malborski oraz nowodworski. Oprócz wymienionych wyżej trzech najważniejszych zadań, które realizowane będą w Malborku, zaplanowano również przeniesienie i rozbudowa gazów medycznych, modernizację i rozbudowę systemu wentylacji mechanicznej, zakup sprzętu i wyposażenia umożliwiającego wyposażenie sali operacyjnej, wydzielenie pomieszczenia dla przygotowania pacjenta i przygotowania lekarzy, budowę śluz oraz zakup mebli i wyposażenia.

W Nowym Dworze Gdańskim planuje się modernizację/ przebudowę części pierwszego piętra na potrzeby oddziału wewnętrznego. Obecnie w tym miejscu znajduje się administracja i część poradniana. Jest tam też kilka pomieszczeń nieużytkowanych. W wyniku projektowanej przebudowy powstanie oddział odpowiadający aktualnym standardom techniczno- użytkowym dla obiektów służby zdrowia. 

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62