baner31.jpg

Rezultaty projektów kwalifikacyjnych w obszarach biologii, chemii oraz kompetencji społecznych opracowywanych w ramach rekrutacji do projektu Zdolni z Pomorza – powiat malborski składać należy do 29 września br. w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17, pokój nr 48.

Termin jest ostateczny. Niedostarczenie rezultatu spowoduje skreślenie z listy rekrutacyjnej.

Więcej informacji pod numerem telefonu 55 646 04 48 w godzinach 7:30 – 15:30.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62