baner19.jpg

20 października 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowego etapu konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2017”. Organizatorem konkursu jest Województwo Pomorskie, a partnerami gminy i starostwa powiatowe.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „Zagroda” (w konkursie mogą brać udział zagrody rolnicze, tj. siedliska czynnych gospodarstw rolnych, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny, w tym gospodarstwa rolne prowadzące dodatkowo działalność agroturystyczną) oraz „Wieś” (w konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy).

Konkurs rozstrzygany jest w trzech etapach:

  • gminnym
  • powiatowym
  • wojewódzkim

Gmina Malbork, Gmina Nowy Staw, Gmina Miłoradz, Gmina Stare Pole zgłosiły zwycięzców etapu gminnego konkursu do etapu powiatowego:

posesje zgłoszone w kategorii „Zagroda”:

-        Pani Aleksandra Reksa z Kamionki, gmina Malbork

-        Pani Alicja Pawlak z Nowego Stawu, gmina Nowy Staw

-        Państwo Mirosława i Marian Górniak z Królewa, gmina Stare Pole

-        Państwo Irena i Józef Topór z Bystrza, gmina Miłoradz

wsie zgłoszone w kategorii „Wieś”:

-        Wieś Lasowice Wielkie – Sołtys Pan Bartłomiej Zalewski, gmina Malbork

-        Wieś Myszewo – Sołtys Pan Grzegorz Parafiniuk, gmina Nowy Staw

-        Wieś Królewo – Sołtys Pani Anna Górniak, gmina Stare Pole

W dniu 27.06.2017 r. powiatowa komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 27/2017 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 22.06.2017 r., w której skład weszli: przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu - Oddział w Starym Polu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Malborku po dokonaniu oceny zagród oraz wsi zgłoszonych przez komisje szczebla gminnego wytypowała do szczebla wojewódzkiego zwycięzców etapu powiatowego:

w kategorii „Zagroda”

Zagrodę Państwa Alicji i Mirosława Pawlak z Nowego Stawu,

w kategorii „Wieś”

Wieś Lasowice Wielkie, Sołtys Pan Bartłomiej Zalewski.

Wszyscy uczestnicy konkursu na etapie powiatowym zostali uhonorowani nagrodami.

Na zdjęciu: Pan Mirosław Czapla – Starosta Powiatu Malborskiego, Pan Waldemar Lamkowski – Wicestarosta Powiatu Malborskiego oraz Pani Alicja Pawlak – zwycięzca etapu powiatowego konkursu w kategorii „Zagroda”

 

Na zdjęciu: Pan Mirosław Czapla – Starosta Powiatu Malborskiego, Pan Waldemar Lamkowski – Wicestarosta Powiatu Malborskiego oraz Pani Aleksandra Reksa

 

Na zdjęciu: Pan Mirosław Czapla – Starosta Powiatu Malborskiego, Pan Waldemar Lamkowski – Wicestarosta Powiatu Malborskiego oraz Państwo Mirosława i Marian Górniak

 

Na zdjęciu: Pan Mirosław Czapla – Starosta Powiatu Malborskiego, Pan Waldemar Lamkowski – Wicestarosta Powiatu Malborskiego oraz Pani Irena Topór

 

Na zdjęciu: Pan Mirosław Czapla – Starosta Powiatu Malborskiego, Pan Waldemar Lamkowski – Wicestarosta Powiatu Malborskiego oraz Pan Bartłomiej Kownacki przedstawiciel wsi Lasowice Wielkie – zwycięzca etapu powiatowego konkursu w kategorii „Wieś”

 

Na zdjęciu: Pan Mirosław Czapla – Starosta Powiatu Malborskiego, Pan Waldemar Lamkowski – Wicestarosta Powiatu Malborskiego oraz Pan Grzegorz Parafiniuk, sołtys wsi Myszewo

 

Na zdjęciu: Pan Mirosław Czapla – Starosta Powiatu Malborskiego, Pan Waldemar Lamkowski – Wicestarosta Powiatu Malborskiego oraz Pan Marian Górniak, przedstawiciel wsi Królewo

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
i zapraszamy do dalszego udziału w konkursie.

 OPRACOWANIE: WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62