baner9.jpg

Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w roku 2018 na jednego ucznia lub wychowanka szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne dotyczy szkół i placówek dotowanych przez Starostwo Powiatowe w Malborku
Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
Lp. Typ i rodzaj placówki Stawka dotacji na rok 2018 Wskaźnik zwiększający Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1 publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży
505,02 1,01 1243
2 licea ogólnokształcące dla dorosłych kształcące w systemie zaocznym 81,25
SZKOŁY POLICEALNE
3 uczniowie klas medycznych w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży kształcący się w systemie stacjonarnym 616,99
POZOSTAŁE PLACÓWKI
4 ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 4 241,24

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62