baner41.jpg

Podczas Sesji Rady Powiatu Malborskiego dnia 12.06.2018 r. wręczono Nagrody Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski.

Nagroda Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski przyznawana jest w kategorii najlepszy absolwent liceum ogólnokształcące oraz najlepszy absolwent technikum. Funkcjonuje również Nagroda Specjalna dla absolwenta liceum lub technikum, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,00 i posiada szczególne osiągnięcia na szczeblu krajowym bądź międzynarodowym. Nagrodę może otrzymać jeden, najlepszy absolwent w każdej kategorii.

 

Kandydata do nagrody nominuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę:

 • średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z wyróżnieniem (co najmniej 4,75),
 • uczestnictwo i osiągnięcia na konkursach i olimpiadach przedmiotowych przez cały okres uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej (etap powiatowy, wojewódzki, rejonowy, ogólnopolski, międzynarodowy),
 • zaangażowanie w życie społeczne szkoły, miasta, powiatu, regionu, województwa, kraju.

Nagrodę przyznaje Kapituła Wyróżnień Absolwentów. Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 1 000 zł.

W tym roku do Nagrody Starosty Malborskiego dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski nominowanych zostało 13 uczniów z 4 szkół:

 • w kategorii liceum ogólnokształcące:
 1. Dawid Zakrzewski – I LO w Malborku,
 2. Emilia Krawczyńska – I LO w Malborku,
 3. Jakub Czarnecki – I LO w Malborku,
 4. Anna Iwanowska – I LO w Malborku,
 5. Filip Lampkowski – II LO w Malborku,
 6. Katarzyna Tuchułka – II LO w Malborku,
 7. Brian Taczała – II LO w Malborku,
 8. Mateusz Bodal – II LO w Malborku,
 • w kategorii technikum:
 1. Jolanta Sawicka - ZSP Nr 3 w Malborku,
 2. Oskar Kolor - ZSP Nr 4 w Malborku,
 • W kategorii Nagroda Specjalna
 1. Patrycja Skibiak – II LO w Malborku,
 2. Jan Wesołowski – ZSP Nr 4 w Malborku,
 3. Remigiusz Zienkiewicz – IV LO w Malborku.

Po zweryfikowaniu wniosków i przeliczeniu punktacji decyzją Kapituły w roku szkolnym 2017/2018 Nagrodę Starosty Malborskiego otrzymali:

 • w kategorii najlepszy absolwent liceum ogólnokształcącego – Anna Iwanowska – I Liceum Ogólnokształcące
 • w kategorii najlepszy absolwent technikum – Oskar Kolor – Technikum Nr 2
 • Nagrodę Specjalną za szczególne osiągnięcia – Jakub Czarnecki - I Liceum Ogólnokształcące
 • Nagrodę Specjalną za szczególne osiągnięcia – Brian Taczała - II Liceum Ogólnokształcące
 • Nagrodę Specjalną za szczególne osiągnięcia – Jolanta Sawicka - Technikum Nr 3
 • Nagrodę Specjalną za szczególne osiągnięcia – Remigiusz Zienkiewicz - IV Liceum Ogólnokształcące

Pozostałe osoby otrzymały list gratulacyjny oraz talon o wartości 100 zł na zakup wybranych nagród w sklepie Empik.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62