baner17.jpg

15 czerwca 2018r. w Warszawie w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce odbyło się spotkanie certyfikacyjne dla 10 szkół w Polsce kończących działania programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS).Certyfikat dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 odebrał Dyrektor Szkoły Jan Stawicki.

Zebranych przywitał dyrektor Biura Informacyjnego, Jacek Safuta , który podziękował uczestnikom programu za dotychczasowe osiągnięcia i pogratulował tego prestiżowego wyróżnienia.

Gościem honorowym spotkania był posłanka do Parlamentu Europejskiego, prof. Danuta Hübner, która opowiedziała o swojej pracy. Pani Profesor jest aktualnie przewodniczącą Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO) oraz członkiniom Konferencji Przewodniczących Komisji ( CPCO),Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) oraz Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

Posłanka wręczyła tablice honorowe, dyplomy i podziękowania przedstawicielom szkół zaproszonym na spotkanie, a przy tej okazji zamieniła kilka słów z przedstawicielami każdej szkoły.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele szkół , po spełnieniu wymogów programu otrzymały tablicę honorową „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego”.
Program Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego jest dedykowany dla szkół średnich. Ma on na celu wzmocnienie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim, jak również zachęcenie do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2019.

Wyróżnienie szkoły to także m.in dowód uznania za pozyskane przez szkołę środki unijne ( ok. 1mln euro) na przełomie ostatnich lat m.in w programie Leonardo da Vinci , Erasmus+, PO WER.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62