baner37.jpg

Dnia 7 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Członków Klastra Energetycznego Malbork- Żuławy.

Zgromadzenie było konsekwencją podpisanego w dniu 19 lipca 2018 r. Listu Intencyjnego, którego sygnatariuszami byli przedstawiciele życia gospodarczego i politycznego naszego powiatu.

Inicjatorami powołania Klastra w powiecie malborskim byli Starosta Malborski Pan Mirosław Czapla oraz Przewodniczący Rady Miasta Malborka Pan Arkadiusz Mroczkowski.

Na mapie gospodarczej naszego powiatu jest to nowa, nieznana dotychczas inicjatywa społeczna, której głównym celem jest wypracowanie i wspieranie działań dążących do zbudowania na terenie powiatu malborskiego zrównoważonego energetycznie obszaru w oparciu o istniejące i nowo projektowane źródła energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

Powołany Klaster obejmuje swym zasięgiem powiat malborski i zrzesza osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje samorządu terytorialnego. Ma on formułę otwartą, a przynależność jest dobrowolna.

Zgromadzenie Założycielskie, oprócz nakreślenia wstępnego programu działania dokonało wyboru Rady Klastra i Koordynatora. Członkowie założyciele powierzyli funkcję Przewodniczącego Rady Klastra Panu Arkadiuszowi Mroczkowskiemu. Jego zastępcami zostali Pan Mirosław Czapla - Starosta Malborski oraz Jerzy Szałach - Burmistrz Nowego Stawu. Koordynatorem został Pan Zbigniew Kwiatkowski.

Klaster zaprasza do współpracy wszystkich, którym na sercu leży współpraca w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz szeroko pojęta dbałość o środowisko naturalne.
Swój akces można zgłaszać do Koordynatora Klastra Pana Zbigniewa Kwiatkowskiego pod e-mail: intertradebiuro@wp.pl
W najbliższym czasie powstanie oficjalna strona Klastra, o czym niezwłocznie poinformujemy.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62