baner16.jpg

W dnia 25 września 2018 roku (wtorek) w Malborku gościły przedstawicielki szkoły specjalnej z Kozłowej Rudy na Litwie.

Dyrektor szkoły Daiva Dabriliene oraz Tatiana Volkoviene - psycholog placówki i koordynator projektu Loreta Papeckiene spotkały się Wicestarostą Powiatu Malborskiego Waldemarem Lamkowskim. W toku wizyty pilotażowej Goście z Litwy spotkali się z wychowankami i nauczycielami SOSW imienia prof. Marii Grzegorzewskiej i Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Była to okazja do wymiany doświadczeń i planowania wspólnych działań projektowych w ramach polsko –litewskiej wymiany młodzieży. 14 października do Malborka przyjedzie pierwsza grupa dzieci i nauczycieli z Litwy.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62