baner19.jpg

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PROJEKTU ZDOLNI Z POMORZA - POWIAT MALBORSKI

NA OBSZARY MATEMATYKA, INFORMATYKA

Malbork, 02.10.2018 r.

Matematyka

Lp.

Nazwisko i Imię


Liczba punktów

1.

Jaśko Kinga

otwarte drzwi

2.

Myszkier Gabriel

33,0

3

Wojewódka Szymon

29,0

4.

Mucha Mateusz

28,5

5.

Żołędziewska Eliza

28,0

6.

Gut Alicja

26,5

Informatyka

Lp.

Nazwisko i Imię


Liczba punktów

1.

Cybulski Mikołaj

30,5

2.

Czubiński Konrad

26,5

3

Kussowski Jakub

25,5

4.

Sidor Jakub

23,5

5.

Durczak Natan

21,0

6.

Michniewicz Julia

20,0

7.

Grzybek Adrianna

18,5

8.

Ćwikliński Jan

18,5

            Minimalna liczba punktów aby zakwalifikować się w projekcie to – 18.00

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62