baner22.jpg

Na zaproszenie Dyrektora SOSW Małgorzaty Bychawskiej Starosta Malborski Mirosław Czapla uczestniczył 11 października 2018 roku w niezwykłym spektaklu przygotowanym przez wychowanków z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nauczyciele i wychowawcy placówki ze swoimi uczniami zaprezentowali dorobek swojej pracy. To była także okazja do prezentacji talentów wokalnych, tanecznych i teatralnych. Mali aktorzy opowiadali o trudnej pracy nauczyciela. Ich radość i uśmiech, entuzjazm to wyraz wdzięczności za ich opiekę i wsparcie. Z podziękowaniami dołączyli do nich rodzice. Starosta w swoich życzeniach dziękował za szczególną misję nauczycieli i pracowników Ośrodka w budowaniu przyjaznego klimatu oraz za sukcesy w wychowaniu i edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Po spotkaniu w malborskim SOSW Starosta odwiedził także Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy i spotkał się z dyrekcją Zespołu Publicznych Szkół Katolickich imienia Jana Pawła II w Malborku. Spotkanie dotyczyło między innymi postępu prac nad rozbudową zaplecza sali gimnastycznej Zespołu.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62