baner10.jpg

W historycznym Gimnazjum Polskim w Gdańsku spotkali się nauczyciele, przedstawiciele uczniów i samorządowcy, aby podsumować działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym województwie. W Konferencji wziął udział Starosta Malborski Mirosław Czapla wraz z dyrektorami Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 i 4, Centrum Edukacji Zawodowej, Wydziału Edukacji oraz Wydziału Rozwoju I Promocji.

Konferencja „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie” to podsumowanie wieloletniego projektu na rzecz rozwoju edukacji zawodowej na Pomorzu przygotowanego przez samorząd wojewódzki. Na ten cel przeznaczono 80 mln euro. Doskonalenie kadry specjalistów, przygotowanie warsztatów szkolnych, praktycznej nauki zawodu i doradztwa zawodowego oraz powiązania nauki zawodu z pracodawcami - to główne nurty projektu i debaty na Konferencji. Przedstawione także informacje na temat postępu realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Na Lata 2014-2020. Powiat Malborski zajmuje w tej chwili drugie miejsce w realizacji projektu (w załączeniu mapa w przeliczeniu wykorzystanych środków na jednego mieszkańca powiatu).

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62