baner1.jpg

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Kartę jakości mobilności nr 2018-1-PL01-KA109-051747.

Jest to szczególne wyróżnienie dla Szkoły – Kartę otrzymało tylko 20 szkół w Polsce. Karta jakości mobilności uznaje operacyjną zdolność instytucji do zarządzania wysokiej jakości projektami mobilności oraz nagradza i wspiera jej wysiłki w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez program Erasmus+. Jest to uznanie za wysoką jakość poprzednich projektów mobilności, długoterminowe zobowiązanie do ciągłego ulepszania mobilności i strategiczne podejście organizacji do włączania międzynarodowej mobilności do swojej działalności.

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego umożliwia wnioskowanie w uproszczonej procedurze , zgodnie z corocznymi zaproszeniami do składania wniosków w programie Erasmus +.

Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+ ma na celu zachęcenie organizacji, które mogą się wykazać dobrymi wynikami
w organizowaniu działań w zakresie mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego dla osób uczących się i kadry, do dalszego doskonalenia ich strategii na rzecz rozwijania międzynarodowego wymiaru ich działalności w Europie. Europejski wymiar międzynarodowy polega nie tylko na promowaniu uczenia się za granicą w jednym z krajów uczestniczących
w programie Erasmus+, ale także na rozwijaniu podejścia międzynarodowego w organizacjach wysyłających, na przykład poprzez nawiązywanie kontaktów z podmiotami w innych krajach, wspieranie nauki języków obcych oraz zapoznawanie się z metodami kształcenia i szkolenia zawodowego w innych krajach.

Mapa posiadaczy karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego ma ułatwiać tworzenie sieci kontaktów pomiędzy organizacjami, które są zainteresowane zorganizowaniem projektów związanych z mobilnością kadry i osób uczących się. Tym samym karta ma stać się narzędziem umożliwiającym tworzenie partnerstw.

(ZSP nr3 w Malborku)

 

Clipboard01

 

 

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62