baner30.jpg

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby, firmy i instytucje je wspomagające do udziału w dziewiątej edycji konkursu o nagrodę „Baszty Maślankowej” organizowanego przez Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Muzeum Zamkowe w Malborku.


Ideą konkursu o nagrodę „Baszty Maślankowej” jest integracja środowisk działających na rzecz dobra wspólnego oraz wyrażenie podziękowań dla wolontariuszy działających na rzecz lokalnego środowiska a jego celem – wyróżnienie wolontariuszy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych dla których społeczne zaangażowanie jest sensem istnienia oraz instytucji i firm, które je wspierają.

Kandydatów można zgłaszać do 05 listopada br. w czterech kategoriach:

  1. Kategoria NAJLEPSZY PROJEKT
  2. Kategoria OSOBOWOŚĆ NGO
  3. Kategoria MECENAT
  4. Kategoria WOLONTARIUSZ

Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe i inne dokumenty znajdą Państwo w załącznikach.

Załączniki:

 

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62