baner39.jpg

17 października 2018 roku w Sali Rady Powiatu Malborskiego odbyła się inauguracja kolejnej edycji projektu Zdolni z Pomorza z udziałem Starosty Malborskiego Mirosława Czapli. W spotkaniu wzięła udział Dorota Granoszewska-Babiańska -  Kierownik Referatu Aktywizacji Zawodowej i Społecznej z Departamentu Edukacji i Sportu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. 21 uczniów szkół naszego powiatu otrzymało certyfikat uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2018-2019. Na uroczystość licznie przybyli rodzice i najbliżsi nominowanych.

 

Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom województwa pomorskiego posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki
i informatyki poprzez opracowanie i wdrożenie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych. Zaproponowany w projekcie model systemu wspierania uczniów uzdolnionych składa się z następujących elementów:

1. regionalny program i partnerstwo na rzecz wspierania uczniów uzdolnionych,

2. sieć centrów nauczania kreatywnego,

3. system diagnozy i rekrutacji uczniów uzdolnionych,

4. formy wspierania ucznia uzdolnionego:

a) zajęcia pozalekcyjne,

b) opieka merytoryczna uczelni wyższych,

c) obozy naukowe,

d) spotkania akademickie,

e) stypendia,

5. rekrutacja oraz wspieranie nauczycieli uczniów uzdolnionych,

6. portal edukacyjny wraz z platformą e-learningową.

Koordynatorem realizacji projektu w powiecie malborskim jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Malborku.

Więcej na temat projektu: https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/index.aspx

Loading...

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62