baner12.jpg

Gościem specjalnym uroczystości z okazji Święta Niepodległości była Pani Elżbieta Tatarkiewicz – Skrzyńska, łączniczka i sanitariuszka Powstania Warszawskiego. W swoim wystąpieniu dzieliła się wspomnieniami z dzieciństwa i młodości, opisywała patriotyczną atmosferę rodzinnego domu, czasy okupacji, działalność w szeregach Armii Krajowej. Mówiła też o swoich przeżyciach z okresu PRL-u, akcentując trudne momenty walki o wolność. Pani Elżbieta podkreślała rolę kultury w życiu narodu, podzieliła się z młodzieżą swoją definicją patriotyzmu. W słowach pożegnania zwróciła się do uczniów: „Patrząc na Was, jestem spokojna o przyszłość Polski.”

Rok 2018 jest szczególny dla każdego Polaka. 11 listopada świętujemy bowiem setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. W ZSP nr 3 w Malborku obchody celebrowano od września różnorodnymi przedsięwzięciami, upamiętniającymi ten ważny dla Polski moment dziejowy. Młodzież uczestniczyła w wycieczce do stolicy, lekcjach muzealnych i konkursach historycznych. Kulminacją obchodów była uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Uroczystość miała charakter pokoleniowy. Prócz uczniów ZSP nr 3 na scenie wystąpiły również dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Promyk” w Malborku. Emilka i Pawełek zaprezentowali się w wierszu Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”.

Do programu artystycznego włączyli się także nauczyciele naszej szkoły, przygotowując na tę okoliczność kilka utworów muzycznych.
Spotkanie przebiegło w podniosłej i uroczystej atmosferze z udziałem Wicestarosty Waldemara Lamkowskiego. Miłym akcentem było wręczenie nagród laureatom konkursów: plastycznego i sprawdzającego wiedzę historyczną.

Zwycięzcami zostali:
konkursu plastycznego
I miejsce – Weronika Nizioł kl. 1 HT
II miejsce – Wiktoria Zawadzka kl. 2 AI
III miejsce – Agata Olszewska kl. 4 G

konkursu historycznego:
I miejsce – Krzysztof Wiśniewski kl. 4 G
II miejsce – Wojciech Barański 1 K
III miejsce – Dawid Szewczyk 1 GS

Uroczystość przygotowały nauczycielki Elżbieta Ślązak, Izabela Trofimowicz – Paziak, Katarzyna Kruszewska i Paulina Boczek.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62