baner36.jpg

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałek - 03.12.2018r. o godz. 12.00 w sali nr 27  Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy realizującej projekt skierowany do osób niepełnosprawnych biernych zawodowo: (bezrobotni, renciści, pobierający świadczenia z pomocy społecznej), w wieku do 29 lat z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Chętnych zapraszamy.

Darmowe kursy i staże dla osób niepełnosprawnych
w wielu 18-29 lat

Projekt „Kompas Twojej Kariery” skierowany jest do osób biernych zawodowo w wielu 18-29 lat
z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu zamieszkujące województwo pomorskie.

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU TO:

  •         Szkolenia zawodowe z wynagrodzenie, zakończone certyfikatem, dobrane do potrzeb i zainteresowań uczestnika projektu;
  •         6 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY.

DODATKOWO ZAPEWNIAMY:

  •         zwrot kosztów dojazdu
  •         stypendium szkoleniowe

·        pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62