baner33.jpg

Na zaproszenie Starosty Powiatu Malborskiego Mirosława Czapli prof. CHAT dr hab. Marek Piotrowski – z Katedry Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej i dr hab. Magdalena Trysińska - z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadzą badania wraz ze swoim zespołem badania kompetencji uczniów klas pierwszych liceów i techników malborskich w zakresie języka polskiego i matematyki.

 

Raport z badań stanie się podstawą do określenie pomocy nauczycielom i każdemu uczniowi oraz rekomendacji dla organu prowadzącego, co do określenia strategii rozwoju oświaty w powiecie malborskim.

W dniu 6 grudnia 2018 roku z udziałem dyrektorów I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół nr 3 i 4 i Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku, odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne w sprawie badań, które poprowadzili goście z Warszawy. Obecni byli przedstawiciele Powiatu z Wicestarostą Waldemarem Lamkowskim. Animatorzy monitoringu spotkali się także z liderami zespołów przedmiotowych nauczycieli języka polskiego i matematyki. Autorzy badań zaprezentowali cele monitoringu i organizacje badań w szkole. W toku dyskusji poruszono zagadnienia metodyczne w odniesieniu do problemów edukacyjnych, realizacji podstawy programowej i efektów kształcenia. Badania zaplanowano na marzec 2019 roku, w których weźmie udział 352 uczniów z naszych liceów i 232 uczniów z dwóch techników. Badania koordynuje Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62