baner20.jpg

W dniu 20 lutego 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Malborku odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Klastra Energetycznego MALBORK-ŻUŁAWY.


Z inicjatywy Pana Mirosława Czapli w budynku Starostwa Powiatowego w Malborku, gdzie wcześniej znajdowało się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zagospodarowano jedno z pomieszczeń z przeznaczeniem na biuro Klastra Energetycznego MALBORK-ŻUŁAWY.

P2200121


Przed otwarciem siedziby klastra, odbyło się spotkanie, które poprowadzili Wiceprzewodniczący Rady Klastra Energetycznego MALBORK-ŻUŁAWY:
Pan Mirosław Czapla - Starosta Malborski oraz Pan Jerzy Szałach - Burmistrz Nowego Stawu.

P2200113


Podczas spotkania Pan Mirosław Czapla poinformował zebranych, iż polski rząd zadeklarował przeznaczenie 2 miliardów złotych na działalność związaną ze źródłami energii odnawialnej. Pan Jerzy Szałach podziękował Staroście Malborskiemu za bezpłatne udostępnienie pomieszczenia, które będzie siedzibą Klastra Energetycznego MALBORK-ŻUŁAWY. Jest to duży krok ku temu, by Klaster zafunkcjonował i służył mieszkańcom oraz podmiotom, które chcą produkować energię.

 

 

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62