baner20.jpg

W Sali Rady Powiatu Malborskiego w dniu 13 marca 2019 roku odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli doradców zawodowych szkół podstawowych gmin powiatu. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy liceów i techników oraz szkół branżowych. W spotkaniu wzięła udział Bogumiła Luterek - Sekretarz Powiatu, Małgorzata Krysik z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka i pełnomocnik ds. oświaty Gminy Miłoradz Paulina Bilińska.

Dorota Granoszewska-Babiańska - kierownik referatu aktywizacji zawodowej i społecznej z Departamentu Edukacji i Sportu urzędu Marszałkowskiego przedstawiła jego zadania oraz podsumowała udział powiatu malborskiego w kształtowaniu szkolnictwa zawodowego. Powiat pozyskał niespełna osiem milionów złotych z Europejskiego Funduszu Społeczne na wspieranie uczniów, nauczycieli
i rozwój bazy kształcenia zarodowego. Realizowany jest projekt Zdolni z Pomorza dla 70 uczniów – od kilku lat, na który przeznaczono ponad pół miliona złotych – między innymi na dodatkowe zajęcia, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i wyjazdy edukacyjne.

Joanna Reszka dyrektor Powiatowego Urzędu pracy przedstawiła ideę Powiatowych Targów Edukacyjnych w kontekście promocji szkolnictwa zawodowego w odniesieniu do potrzeb lokalnego rynku pracy. Kolejne Targi zaplanowano na 20 marca br. na terenie IILO i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku.

Powiatowy Doradcza Zawodowy Kamila Woźnicka przedstawiła działania sieci doradców zawodowych szkół powiatu malborskiego. Aktualnie w ramach sieci współpracuje 12 placówek.

Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego przedstawił ofertę dla absolwentów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych wskazując na źródła oczekiwań społecznych – badania wśród uczniów preferencji wyboru typu szkoły oraz dane demograficzne na lata 2019-2026/2027. Szkoły są przygotowane do przyjęcia 1300 absolwentów ze szkól powiatu malborskiego. Wcześniej szkoły gmin powiatu malborskiego otrzymały przygotowany Informator na rok szkolny 2019-2020, gdzie każda szkoła i placówka przedstawia swoją ofertę edukacyjną i osiągnięcia oraz opinie rodziców i uczniów.
W powiecie podjęto przygotowania do projektu wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów klas VII i VIII oraz pierwszych szkół ponadpodstawowych w zakresie wspomagania uczniów i nauczycieli w nauczaniu matematyki i języka polskiego. Deklarację pomocy i inicjatorem prac nad projektem jest profesor ndzw. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z Katedry Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej dr hab. Marek Antoni Piotrowski.

Na przełomie i września jest planowane kolejne spotkanie – debata nad strategia rozwoju edukacji w powiecie malborskim na lata 2020-2025.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62