baner37.jpg

Do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku wpłynęło 37 wniosków o przyznanie stypendium.
Komisja w składzie:

 • Agnieszka Wietrzykowska – pracownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku,
 • Patrycja Wirkus – pracownik Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku,
 • Ewelina Szymeczko-Szewczyk – pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku,
 • Anna Poleszak – pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku,

rozpoczęła weryfikację wniosków pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania stypendium, określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat malborski” stanowiącym załącznik do Uchwały NR 245/2017 Zarządu Powiatu Malborskiego z dnia 25 stycznia 2017 r.

Komisja postanowiła przyjąć do oceny wniosków następujące kryteria:

 • Posiadana przez ucznia niepełnosprawność - 10 pkt
 • Odległość od miejsca zamieszkania ucznia do miejsca prowadzenia zajęć:
  a) mniej niż 10 km -10 pkt
  b) od 10 do 20 km - 15 pkt
  c) powyżej 21 km - 20 pkt
 • Wysokość dochodu na jednego członka rodziny:
  a) do 500 zł - 50 pkt
  b) od 501 zł do 1000 zł - 40 pkt
  c) od 1001 zł do 1500 zł - 30 pkt
  d) od 1501 zł do 2000 zł - 20 pkt
  e) powyżej 2000 zł - 10 pkt
 • Frekwencja ucznia na zajęciach prowadzonych w ramach projektu:
  (nieobecność usprawiedliwiona liczona jako obecność na zajęciach)
  a) 100 % - 20 pkt
  b) poniżej 100 % - 10 pkt.

Ustalono, iż wysokość stypendium w zależności od łącznej ilości punktów wyniesie:
• 0 - 50 pkt - 200 zł,
• 51 - 70 pkt - 300 zł,
• 71 - 100 pkt - 400 zł.

W sumie przyznano stypendium dwudziestu trzem osobom w kwocie 200 zł i czternastu osobom w kwocie 300 zł.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62