baner6.jpg

STANOWISKO
Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli
Kłanino, 14 marca 2019 r.

Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego w pełni popiera oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Apelujemy do rządu i Ministra Edukacji Narodowej o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa i powstrzymania dalszej deprecjacji zawodu nauczyciela. Pragniemy zwrócić uwagę, że ze szkół odchodzą najlepsi nauczyciele, którzy szukają poprawy swojej sytuacji materialnej poza oświatą.
Zawód nauczyciela wymaga wsparcia i właściwego traktowania przez rząd. Nauczyciele spełniają szczególną misję społeczną służąc dziecku i jego rodzinie. Wspierają rodziców w procesie wychowania i kształtowania młodego człowieka, który przygotowuje się do przyszłych ról społecznych. Nauczyciele muszą mieć poczucie wysokiej rangi swojego zawodu oraz bezpieczeństwa socjalnego, aby w pełni wykorzystać swoją wiedzę i czas poświęcony swoim uczniom. Zasługują na szacunek państwa, któremu służą z oddaniem – w poczuciu odpowiedzialności, dbając o właściwą edukację młodego pokolenia.

Zwracamy uwagę, że skutki finansowe podwyżek powinny być zabezpieczone przez budżet państwa dla każdego samorządu. Szacuje się, że w latach 2017 – 2019 samorządy nie otrzymały pełnej rekompensaty skutków podwyżek płac nauczycieli ustalonych przez rząd.

Ponadto przekazywane środki w postaci subwencji oświatowej nie pokrywają od wielu lat podstawowych wydatków samorządów na zadania oświatowe. Szczególnie w ostatnim okresie – po wprowadzeniu zmiany ustroju oświaty po 2016 roku, niedoszacowanie jest znaczne i budzi niepokój co do przewidywań budżetu na rok 2019 – w odniesieniu do procesu likwidacji gimnazjów i zmian w kształceniu zawodowym w szkolnictwie branżowym.
Zwracamy się o podjęcie właściwego dialogu, aby spełnić oczekiwania społeczne i postulaty nauczycieli, związków zawodowych skupiających nauczycieli i pracowników oświaty oraz samorządów. Liczymy na zmianę polityki rządu, która pozwoli na wszechstronny rozwój edukacji i wychowania na każdym poziomie.

Przewodniczący Konwentu
Powiatów Województwa Pomorskiego

Mirosław Czapla
Starosta Malborski

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62