baner1.jpg

5 kwietnia 2019 roku oddano nową pracownię dla uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku. Stacja diagnostyczna i kontroli pojazdów pozwoli na profesjonalne zajęcia warsztatowe dla kierunków kształcenia w zawodzie mechanik samochodowy i mechanik motocyklowy. Nowoczesna stacja stanie się także Ośrodkiem Egzaminacyjnym w ramach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dla tych zawodów.

Inwestycja realizowana była od sierpnia 2018 do lutego 2019 i wyniosła 672 564,00 złotych. Stacje diagnostyczna wykonano w ramach projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Priorytetem dla powiatu malborskiego jest odbudowa szkolnictwa zawodowego. To kolejna nowoczesna pracownia dla uczniów. W ostatnim roku otrzymali oni obrabiarki cyfrowe, pracownię mechaników motocyklowych – wcześniej pracownię fryzjerską i nowoczesny sprzęt laboratoryjny pracowni dla zwodów elektryk i elektronik.

Goście mieli okazję zwiedzić nowoczesne warsztaty Centrum Kształcenia Zawodowego w Malborku. Uczniowie „technika: i „ekonomika” odbywają tu praktyczną naukę w zawodzie technik elektronik i mechanik lotniczy; mechanik samochodowy i motocyklowy, oraz elektryk, monter elektronik; elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca, piekarz, kucharz czy stolarz, ślusarz i cukiernik.

13 kwietnia 2019 roku nauczyciele i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego - przy ul. Gen De Gaulle’a 75A w Malborku, zapraszają na piknik rodzinny, aby poznać warsztaty i przybliżyć wiedzę o szkolnictwie zawodowym.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62