baner35.jpg

flaga powiat malborkimage004image006

Powiatowy konkurs plastyczny „Dzieci i młodzież przyszłością Europy” pod patronatem Janusza Lewandowskiego – Posła do Europarlamentu i Mirosława Czapli - Starosty Powiatu Malborskiego

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół i placówek powiatu malborskiego.
Organizatorzy konkursu:
Starostwo Powiatowe w Malborku i Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku

Cele konkursu:
o inspirowanie dzieci i młodzieży do otwartości w kontaktach z mieszkańcami Unii Europejskiej z uwzględnieniem wartości, jaką jest różnorodność kulturowa, geograficzna i historyczna Europy;
o promocja Polski
o znalezienie ciekawej formy plastycznej dla treści zawartych w temacie konkursu
o promowanie twórczości dzieci i młodzieży

Tematyka konkursu:

1. Szkoły podstawowe i placówki
„Pocztówka do przyjaciela z Unii Europejskiej”
• Projekt kartki pocztowej formatu A5
• Kompozycja może być formą pozdrowień z Polsk i- kraju o bogatej historii, geografii, kulturze; kraju, który obchodził 100 lecie odzyskania niepodległości.
Technika: rysunek, malarstwo, grafika, collage

2. Klasy III gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne - „Unia Europejska wspólnotą młodych”
• Temat zachęca do pokazania wspólnych celów, pasji i kontaktów na wielu płaszczyznach oraz wzajemnej ciekawości młodych mieszkańców wszystkich krajów Europy.
• Temat można zrealizować w formie plakatu lub filmu:
Projekt plakatu formatu A3 , A2 lub A1 wykonany dowolną techniką: rysunek, malarstwo, grafika, collage.
Etiuda filmowa (do 2 minut) ilustrująca temat konkursu. Film może być pracą grupową i powinien być zapisany na płycie cd. Można tez wykonać plakat do swojej etiudy.

image008

Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać do 15 kwietnia 2019 roku w Powiatowym Ognisku Plastycznym w Malborku ul. Jagiellońska 78a - w godzinach 15-18.
Rozstrzygnięcie konkursu:
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 9 maja 2019 roku.

Warunki konkursu:
1. Prace należy czytelnie podpisać: imię, nazwisko, wiek autora lub autorów, nazwa szkoły lub instytucji.
2. Do pracy należy dołączyć zgodę pełnoletniego autora lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich uczestników na publikację prac zgłoszonych na konkurs. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac w celach popularyzatorskich oraz prezentowania ich na wystawie.
3. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
4. Prawa autorskie i majątkowe nagrodzonych i wyróżnionych prac przechodzą na organizatorów i sponsorów konkursu.
5. Prace w złym stanie technicznym nie biorą udziału w konkursie.
6. Komisja złożona z artystów plastyków i organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.
7. Pytania w sprawie konkursu należy kierować do Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku tel. 55 272 26 68 ( pon. – pt. w godz. 15-18)
8. Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w związku z przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem konkursu oraz opublikowaniem wyników-zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia
Organizatorzy

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62