baner20.jpg

Na zaproszenie Wójta Gminy Malbork Marcina Kwiatkowskiego gościła na terenie Ziemi Malborskiej 19. osobowa delegacja z Ukrainy. Gminę odwiedzili przedstawiciele władz oświatowych i służby zdrowia oraz piętnastu uczniów z Królewca - z obwodu sumskiego, który leży w północno-wschodniej części Ukrainy przy granicy z Rosją. Współpracę nawiązała dwanaście lat temu z władzami obwodu Danuta Zalewska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w Malborku.

Natalia Volonchuk i Swietłana Shutko – reprezentujące oświatę oraz lekarz Oloksandr Tiulpa – kierownik oddziału ratunkowego i Volodymyr Ljubyvyi - wykładowca socjologii na Uniwersytecie w Głuchowie, spotkali się ze Starostą Malborskim Mirosławem Czaplą. Tematyka spotkania dotyczyła organizacji Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku imienia Jadwigi Obodzińskiej - Król oraz zagadnień związanych z edukacją w powiecie malborskim. Ważnym tematem były także osiągnięcia Regionu i Polski po wejścia do Unii Europejskiej.

W czasie czterodniowej wizyty goście z Ukrainy odwiedzili Nowy Dwór Gdański, Muzeum w Sztutowie i Stegnę. Poznali Malbork i zwiedzili zamek malborski. Uczestniczyli w warsztatach w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym zapoznając się z nowoczesną techniką przekazu informacji wykorzystywanej na lekcjach i zajęciach wychowawczych. Mieli okazję także zwiedzić Trójmiasto. Na zakończenie wizyty pozostawili pamiątkowe plakaty o przyjaźni ukraińsko – polskiej na spotkaniu w świetlicy wiejskiej w Lasowicach Wielkich.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62