baner32.jpg

Zachęć jak najwięcej osób do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Weź udział w konkursie i wygraj dwa miesiące podróży po Europie z osobą towarzyszącą lub wycieczkę ze znajomymi do Brukseli!

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot organizuje konkurs dla młodzieży „Weź zagłosuj” mający na celu zwiększenie frekwencji w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ideą konkursu jest spowodowanie zainteresowania młodych osób oraz ich rodzin i otoczenia udziałem w wyborach, zachęcenie do twórczej interpretacji znaczenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz pokazania korzyści wynikających z funkcjonowania we Wspólnocie Europejskiej – zarówno w małych gminach, jak i dużych miastach.

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 21 lat, mieszkającej lub uczącej się na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Akcję promującą udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy zrealizować do 26 maja br.

Uczestnik konkursu sam wybiera formę inicjatywy, którą może być:

 • kampania w mediach społecznościowych;
  lub
 • akcja przeprowadzona w “realu”, np. flash mob, debata, happening itp.

Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach:

 • jako osoba indywidualna, w wieku 18 do 21 lat;
 • jako zespół złożony z 2 do 5 osób w wieku 14-21 lat.

Dla każdej kategorii przewidziano inne nagrody:

 • W kategorii “inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną”
  - 3 równorzędne nagrody w postaci dwóch 2/3-miesięcznych biletów Interrail dla laureata/laureatki oraz osoby towarzyszącej oraz stypendium na podróż w wysokości 5000,00 zł.
 • W kategorii “inicjatywa przygotowana przez zespół “
  - 6 równorzędnych nagród w postaci 2 dniowego wyjazdu całego zwycięskiego zespołu do Parlamentu Europejskiego
 • Organizator przewiduje przyznanie nagrody dodatkowej bez kategorii w postaci wyjazdu do Warszawy - zwiedzanie Parlamentu RP.

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.wezzaglosuj.pl lub na portalu społecznościowym www.facebook.com/wezzaglosuj.

Zasady i warunki udziału w konkursie określone są w Regulaminie. Na zgłoszenia czekamy do dnia 28 maja 2019 r.

Do udziału w konkursie zachęca m.in. Anja Rubik, polska modelka. Obejrzysz film.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62