baner8.jpg

Starosta Malborski Mirosław Czapla wręczył Elżbiecie Zybko w dniu dzisiejszym (29 maja 2019 roku) akt powołania na stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarnego na kolejne pięć lat. Pani Elżbieta jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku.

Zapewnia ona wykonanie zadań Inspektora Sanitarnego funkcji organu rządowej administracji zespolonej w powiecie. Obszarem działania jest powiat malborski i sztumski. Stąd też wcześniej odbyły się konsultacje ze Starostwem w Sztumie. Powołanie uzgadniano także z Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

Starosta życzył Pani Elżbiecie Zybko powodzenia w trudnej pracy, która służy ochronie zdrowia mieszkańców obu powiatów. Do życzeń przyłączyli się członkowie Zarządu Powiatu Malborskiego – Wicestarosta Waldemar Lamkowski i Bogdan Kułakowski, Sekretarz – Bugusława Luterek i Skarbnik Powiatu Malborskiego– Anna Załęska i obecni dyrektorzy wydziałów.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62