baner6.jpg

W dniu 28 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku spotkali się dyrektorzy szkół i placówek - wraz ze swoim samorządowcami, powiatu nowodworskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego i malborskiego. To zespół samokształceniowy działający w ramach Pomorskiej Sieci Szkół Dyrektorów skupionej wokół Centrum Edukacji Nauczycieli i Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego - przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

W Malborku odbyło się kolejne szkolenie w ramach Sieci, które poświęcono aktualnym zadaniom dyrektora mając na uwadze skutki prawne zmian strukturalnych szkół ponadpodstawowych. W tym kontekście omówiono zmiany statutu szkoły i zespołów szkół. Zmiany dotyczą pięcioletniego technikum i czteroletniego liceum, które rozpoczną swoje funkcjonowanie od 1 września br. Wiele uwagi poświęcono praktycznym zastosowaniom poszczególnych zapisów w statucie dot. między innymi organizacji kształcenia w danym zawodzie, oceniania i klasyfikowania uczniów czy organizacji praktycznej nauki zawodu. Szkolenie poprowadziła specjalistka w zakresie prawa oświatowego i zarządzania placówkami oświatowymi Lilianna Zientecka. Szkolenie przeprowadzono dzięki wsparciu powiatu sztumskiego. Kolejne spotkanie zaplanowano w trzeciej dekadzie września, gdzie gospodarzem będzie powiat kwidzyński i nowodworski.

Koordynatorem Sieci Dyrektorów Szkół powiatów nadwiślańskich jest Jan Stawicki. W sierpniu br. odbędą się dwudniowe spotkania robocze rad pedagogicznych – z udziałem Lilianny Zienteckiej, które dostosują statuty swoich szkół do aktualnych wymogów prawa oświatowego. Wczesną wiosną dyrektorzy spotkali się w Rodowie z Kierownikiem Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji Bogdanem Kruszakinem, aby poznać zmiany programowe w szkolnictwie zawodowym na poziomie technikum i szkół branżowych I i II stopnia. Gospodarzem wówczas był powiat malborski.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62