baner40.jpg

Wychowankowie, nauczyciele i wychowawcy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 imienia Tadeusza w Malborku - przy wsparciu Stowarzyszenia „Latorośl”, zorganizowali festyn dla dzieci młodzieży szkół i przedszkoli Malborka oraz mieszkańców miasta. 7 czerwca kolejne spotkanie było "podróżą dookoła świata". Przygotowano krainy „tradycji i kultury francuskiej. Hiszpańskiej, Ukrainy czy Japonii. Goście mogli także odwiedzić krainę turecką, brytyjską i Ameryki Północnej.

- Integracja ze środowiskiem to istotny element procesu resocjalizacji i pracy wychowawczej z naszymi wychowankami. – wspomina p.o. dyrektora MOW Dariusz Miąskowski. O wielu lat przy wsparciu naszego Stowarzyszenia i partnerów z zaprzyjaźnionych placówek udaje się nam pokazać dorobek naszych podopiecznych. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi, to pozwala nam na kształtowanie właściwych postaw prospołecznych i pokazanie naszych chłopcom jak można wykorzystać swoje talenty i jak właściwie dokonać wyboru wartości.

Tegoroczną edycję pomogli przygotować dziewczęta z MOW w Kwidzynie i grupa z malborskiego SOSW imienia prof. Marii Grzegorzewskiej;wsparli nas uczniowie I liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza w Malborku. Ciekawe były występy taneczne Zespołu i Tańca 22 Bazy lotniczej w Malborku. Do malborskiego ośrodka zawitali też Indianie z Torunia – rozbili obóz na szkolnym boisku. Aktywnie włączyło się w przygotowanie warsztatów plastycznych dla najmłodszych Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku.

Uczestników festynu odwiedzili między innymi – Wicestarosta Malborski Waldemar Lamkowski, Komendant Powiatowy Policji w Malborku insp. Michał Zapolski i Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62