baner28.jpg

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w piątek 7 czerwca 2019 r. odebrał w Warszawie certyfikat Szkoły – Ambasadora Parlamentu Europejskiego za rok 2019. Po raz pierwszy szkoła otrzymała tytuł w 2018 roku. Dzięki temu młodzież ZSP Nr 3 mogła odwiedzić Brukselę i Strasburg. Wręczenie certyfikatów poprzedzone było wykładem Pani prof. Danuty Hübner na temat rozpoczynającej się nowej kadencji Parlamentu Europejskiego ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania związane z młodzieżą.

Program jest dedykowany dla szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności techników i szkół zawodowych. Ma na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim.

Szkoły biorące udział w programie mają do wykonania następujące zadania obowiązkowe:

  • założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim - zadaniem zarówno starszych ambasadorów (nauczycieli) i młodszych ambasadorów (uczniów) jest zadbanie o jego bieżącą działalność
  • organizację działań poświęconych bieżącej legislacji Parlamentu Europejskiego lub innym istotnym kwestiom europejskim,
  • wykorzystanie otrzymanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów,
  • organizację na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem "Dzień Europy" w okolicach 9 maja - celem wydarzenia jest zwiększenie wiedzy uczniów dotyczącej integracji europejskiej i roli Parlamentu Europejskiego.

Poza tym, szkoły mogą angażować się w wiele działań fakultatywnych, może to być np. współpraca z posłami do Parlamentu Europejskiego. Szkoła, która z powodzeniem zakończy swój udział w programie, otrzymuje tytuł "Szkoły Ambasadora Parlamentu Europejskiego".

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62