baner16.jpg

Zarząd Powiatu Malborskiego powierzył obowiązki dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Malborku Dariuszowi Miąskowskiemu
po zatwierdzeniu wyników konkursu, który odbył się w dniu 25 czerwca 2019 roku.

Dyrektor legitymuje się trzydziestoletnim stażem pracy pedagogicznej. Był nauczycielem praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkól Technicznych w Malborku. Od 2002 roku pracuje jako wychowawca w MOW. W mijającym roku szkolnym pełnił obowiązki dyrektora placówki.

Akt powierzenia obowiązków dyrektora wręczył Starosta Malborski Mirosław Czapla życząc nominatowi powadzenia i sukcesów w trudnej pracy z młodzieżą niedostoswaną społecznie.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62