baner39.jpg

19 czerwca 2019 roku ponad 2600 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu malborskiego zakończyło rok szkolny 2018/2019 i rozpoczynają swoje dwumiesięczne wakacje. Trwają jeszcze egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum i szkół branżowych. W minionym roku szkolnym mury szkoły opuściło ponad 720 absolwentów. We wrześniu rozpocznie naukę w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych niespełna 1400 uczniów – tylu złożyło deklarację podjęcia nauki w szkoła powiatu malborskiego. Przewiduje się, że od września będzie ponad 3100 uczniów w naszych liceach, technikach i szkołach branżowych. Trwa weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów.

W uroczystościach zakończenia roku szkolnego w ZSP nr 3 i w IILO oraz w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży z autyzmem wziął udział Wicestarosta Malborski Waldemar Lamkowski. Dyrektorzy i pracownicy Wydziału Edukacji oraz Wydziału Rozwoju i Promocji odwiedzili uczniów i nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz I Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62