baner18.jpg

W miniony piątek (30 sierpnia) na wspólnym spotkaniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez powiat malborski Waldemar Lamkowski – Wicestarosta Malborski, wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego sześciu pedagogom. Wcześniej zdali oni pomyślnie egzamin i zakończyli realizację zadań niespełna trzyletniego stażu, aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego.

Nauczycielami mianowanymi zostali:

  1. Jarosław Lebiedziuk – wychowawca z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Tadeusza Kościuszki w Malborku
  2. Justyna Węzina – nauczyciel logopeda ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. prof. Marii Grzegorzewskiej w Malborku
  3. Małgorzata Gumprecht – nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku
  4. Paweł Binerat – nauczyciel religii i języka angielskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku
  5. Magdalena Korczak – pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Malborku
  6. Joanna Budzyńska – Sycz – nauczycielka Powiatowego Ognisko Plastycznego w Malborku.

Od dzisiaj rozpoczynają swoją działalność czteroletnie licea i pięcioletnie technika.

W tym dniu dyrektorzy techników i liceów otrzymali także powierzenie obowiązków dyrektora pięcioletniego technikum i czteroletniego liceum, które rozpoczynają swoją działalność z nowym rokiem szkolnym 2019-2020 - w związku z reformą ustroju oświaty.

Hanna Lalak i Zbigniew Kowalski, Waldemar Kuliński i Paweł Rybak - z mocy prawa na czas swojej kadencji przyjęli obowiązki dyrektora czteroletniego liceum. Pięcioletnim technikum pokierują Jan Stawicki i Paweł Rybak.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62