baner42.jpg

„Wyższe kompetencje nauczycieli to przyszły sukces zawodowy uczniów ”
W ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, na który udało się szkole pozyskać 26.077 euro z Europejskiego Funduszu Społecznego - 11 nauczycieli szkoły wzięło udział w lipcu i sierpniu w profesjonalnych kursach. 6 nauczycieli realizowało szkolenia w Europass Teacher Training Academy we Florencji we Włoszech, a 5 w Bell Educational Services w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Skorzystali z pomocy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na podstawie wnikliwej analizy szkoła określiła swoje potrzeby, których zaspokojenie pozwoli poprawić jakość nauczania:

  • podniesienie kompetencji metodycznych w zakresie kreatywnych metod nauczania języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych,
  • motywowania uczniów do nauki,
  • podnoszenia kompetencji społecznych młodzieży, nauczenia ich wspólnego działania
  • oraz różnorodnych sposobów wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania,
  • oraz podjęcia kształcenia kompetencji językowych umożliwiających włączanie języka angielskiego w naukę przedmiotów zawodowych, a także czynny udział w projektach międzynarodowych i nawiązywanie kontaktów zagranicznych.

Program dla nauczycieli ZSP nr 3 w Malborku jest także istotnym obszarem zadań statutowych szkoły w zakresie podnoszenie wyników efektów kształcenia i dbania o właściwy wizerunek placówki w środowisku lokalnym jak i u europejskich partnerów. Szkolenie we Florencji i w historycznym ośrodku akademickim w Cambridge pozwoliły na nawiązanie międzynarodowych kontaktów oraz poznawanie trendów na rynku europejskim w kształceniu zawodowym.
(fot.archiwum ZSP nr3 M-k)

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62