baner18.jpg

Test Uzdolnień Kierunkowych odbędzie się 14 września br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku (ul. 17 Marca 6) o godz.9:00.Przystępujący do testu powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość np. legitymację szkolną, dowód osobisty.Uczeń, który nie przystąpi z powodów losowych do testu w pierwszym terminie niezwłocznie,ale nie później niż 3 dni po terminie przeprowadzenia testu, zgłasza pisemne zawiadomienie do Starostwa Powiatowego w Malborku (pl. Słowiański 17, pokój 48) załączając stosowne dokumenty usprawiedliwiające nieobecność.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62