baner23.jpg

Przyjmując za jeden z priorytetów zapewnienie wszystkim uczniom w Polsce równego dostępu do nowoczesnej, cyfrowej edukacji, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). OSE to dedykowana sieć łączącą wszystkie szkoły w Polsce, która zapewni dostęp do szybkiego internetu, usług i treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwo sieci.

Do sieci przyłączyły wszystkie szkoły i placówki powiatu malborskiego. Szkoły otrzymały możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego internetu oraz usług bezpieczeństwa teleinformatycznego. Rolę Operatora OSE powierzono Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowemu Instytutowi Badawczemu, mającemu wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań telekomunikacyjnych dla edukacji.

Operator zapewnia szkołom usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego obejmujące ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego, w tym wsparcie szkół w podejmowaniu działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, oraz usługi ułatwiające użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych. Usługi te są świadczone nieodpłatnie.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62