baner38.jpg

Dynamika i ruch w przestrzeni i na płaszczyźnie - to tematyka wystawy prac 157 uczniów - od lat 7, Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku. 2 października 2019 roku w Galerii „Nova” w zabytkowym Szpitalu Jerozolimskim otwarto wernisaż wybranych prac podopiecznych Ogniska. Wystawa to cykliczne wydarzenie, które podsumowuje miniony rok szkolny.

 

Placówka wspiera plastyczne talenty i edukację artystyczną od 1950 roku. Przez wiele pokoleń nauczycieli artystów plastyków kształtowano nie tylko odkrywane talenty małych malborczyków, ale przede wszystkim rozwijano wrażliwość, pozytywne emocje i zmysł artystyczny mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka – o czym wspomniał Waldemar Lamkowski Wicestarosta Malborski, Podziękował nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w pracę placówki. Wystawę licznie odwiedzili rodzice i goście z malborskich szkół. Agnieszka Daniłów – dyrektorka ogniska, podziękowała za wspieranie placówki i pomoc w organizacji wernisażu. To dzięki rodzicom placówka może liczyć na harmonijny rozwój. Znalazła swoje miejsce w krajobrazie edukacji artystycznej w regionie i na Pomorzu.

Malborskie ognisko jest jednym z niewielu placówek publicznych na Pomorzu i w kraju. Od września zgłosiło się na zajęcia popołudniowe ponad 220 dzieci i młodzieży.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62