baner17.jpg

4 października 2019 roku na Dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej odbyła się Pomorska Samorządowa Debata Edukacyjna z inicjatywy Pomorskiej Rady Oświatowej i Marszałka Województwa Mieczysława Struka. Debatę poprzedziły spotkania i rozmowy subregionalnych w dniach 23-25 września w Chojnicach, Słupsku w Tczewie.

Debata na politechnice miała na celu określenie kierunków rozwoju edukacji na Pomorzu oraz sformułowanie postulatów do władz centralnych odpowiadających za politykę oświatową państwa.

Rezultatem współpracy samorządowców z samorządem województwa pomorskie ma być wypracowany wspólnie Pomorski Pakt na Rzecz Edukacji. Intencją jest porozumienie, ponad politycznymi podziałami, różnych instytucji- samorządów, uczelni, organizacji pozarządowych oraz pracodawców, w zakresie wspierania pomorskiej edukacji.

Przedsięwzięcie wspiera Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, gdzie po debacie odbyły się warsztaty z udziałem ekspertów. Powiat malborski reprezentowali Stanisław Sumowski i Jan Stawicki – jako członek Pomorskiej Rady Oświatowej repetujący szkolnictwo zawodowe. Z Malborka był obecny także Jarosław Filipczak, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza - członek Rady.

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, tel. 55 646 04 00, fax 55 272 34 62